NWP: Meer impact in
het buitenland

Wij zoeken bedrijven met oplossingen voor de zuiveringsplicht in de glastuinbouw

09/12/2016

Voor ruim 4000 glastuinbouwbedrijven in Nederland wordt per 1 januari 2018 zuivering van het drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater verplicht gesteld. Hoewel de glastuinbouwsector en overheid al wel publiciteit hebben besteed aan deze komende verplichting zijn er op dit moment nog maar enkele technologieleveranciers die een goedgekeurd systeem beschikbaar hebben.
 
We zoeken daarom bedrijven die actief zijn in de watertechnologie en denken een markt te vinden in de glastuinbouw met hun kennis en producten. TNO beschikt over een brede kennis van de glastuinbouwsector zowel wat betreft de specifieke eisen en randvoorwaarden, de wetgeving en de inzetbaarheid van watertechnologie in de sector. Samen met NWP en LTO stellen zij deze informatie graag beschikbaar aan de technologieleveranciers.  Het gaat om kennisoverdracht over de branche-specifieke aspecten rondom het watermanagement in de glastuinbouw, eerder uitgevoerd onderzoek en de huidige state of the art. Daarnaast wordt de kennis over de producten van de bedrijven verspreid naar de sector via bijeenkomsten en het Europese Fertinnowa Netwerk  waarin TNO, LTO en NWP deelnemen. Specifieke onderwerpen kunnen bijvoorbeeld de huidige certificeringsplicht zijn voor de Nederlandse glastuinbouwbedrijven en het EU programma voor Milieutechnologieverificatie (ETV).

Hoewel hier een gat in de markt lijkt te liggen voor leveranciers van watertechnologie, is het ontwerpen en leveren van geschikte zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw nog niet zo eenvoudig. De glastuinbouw heeft specifieke eisen en randvoorwaarden, lage marges en ook de bedrijfsvoering van een installatie moet passen in een kwekersbedrijf (niet te complex, geïntegreerd in andere regelingen). Daarnaast is er een certificeringsplicht voor de installaties. Er is daarom een zorg in de sector of er op 1 januari 2018 wel voldoende systemen en installaties beschikbaar zijn om aan de komende verplichting te voldoen. Ook in andere Europese landen komen steeds meer vergelijkbare eisen en randvoorwaarden aan de watersystemen van tuinbouwbedrijven op het gebied van efficiëntie en behandeling.

Per deelnemend bedrijf wordt een investering gevraagd van 2000 euro. Het project zal starten als er minstens vijf bedrijven zich hebben aangemeld.  Vanuit interne middelen via het ministerie van EZ wordt het bedrag van 10.000 aangevuld tot 50.000 zodat er een aanzienlijk budget beschikbaar is voor deze kennisoverdracht, waarvan alle deelnemende bedrijven kunnen profiteren. U helpt zelf mee tot de invulling te komen van het project.
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Peter Prins, e-mail p.prins@nwp.nl of  Wilfred Appelman (TNO), tel.  +31 (0)88 866 20 03 of e-mail wilfred.appelman@tno.nl