NWP: Meer impact in
het buitenland

Workshop Kansen van Energie uit Water voor de Offshore branche

28/04/2017

Op 1 juni vindt in Den Helder North Sea Offshore (NSO) plaats, het jaarlijkse event voor bedrijven uit de offshore olie-, gas- en windindustrie. Het thema dit jaar is ‘New Energy’. Onderdeel van NSO is de workshop “Kansen van Energie uit Water voor de Offshore branche” van het Dutch Marine Energy Centre (DMEC) en MET-Certified. NWP is, als een van de partners van DMEC, betrokken bij de organisatie van de workshop. 
Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. Aanmelden kan via deze link

Over de workshop
Maar liefst 10 procent van de Europese energiebehoefte kan met energiewinning uit water (EuW) worden voorzien. Voor de installatie van EuW-technologieën bieden eilanden, deltagebieden en offshore platformen interessante mogelijkheden. Nederland heeft een sterke positie om het internationale exportpotentieel van energiewinning uit water volledig te benutten. In de workshop Kansen van Energie uit Water voor de Offshore branche leert u over energiewinning uit onder meer getijstroom, golven, zoet-zout overgangen en temperatuurverschillen. Met de ontwikkeling van duurzame energieconcepten (bijvoorbeeld energising deltas, floating energy converters, tidal bridges) en internationaal erkende certificeringsstandaarden worden de voorwaarden gecreëerd voor beter verzekerbare en dus financierbare EuW-projecten.

De workshop wordt gegeven door Dutch Marine Energy Centre (DMEC), waar NWP deel van uitmaakt: een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, testfaciliteiten, netwerkorganisaties en bedrijven. DMEC heeft als doel om de kansrijke technologieën en concepten voor energiewinning uit water sneller op de markt te brengen. DMEC geeft daarmee een positieve impuls aan het Nederlandse bedrijfsleven en draagt bij aan de transitie naar schone energie en het behalen van nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Tijdstip: 1 juni van 09.00 - 12.15 uur
Locatie: theater De Kampanje, Willemsoord 63 – 1781 AS Den Helder