NWP: Meer impact in
het buitenland

Workshop 'Nederland Circulair: Water & Tuinbouw’

10/03/2017

Op dinsdag 21 maart vindt de workshop 'Nederland Circulair: Water & Tuinbouw' plaats als onderdeel van de Nationale Watertechnologie Week en de Aqua Nederland Vakbeurs. Dit op initiatief van twee topsectoren: de Topsector Water en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, in samenwerking met NWP, Water Alliance en ENVAQUA.

De twee sectoren werken samen aan een gezamenlijk programma om de tuinbouw onder glas, de tuinbouw in de open grond en de akkerbouw tot de meest circulaire ter wereld te maken, en de voedselveiligheid in de keten nog verder te vergroten. Het programma speelt in op de grote uitdagingen waarvoor de akker- en tuinbouw staan, zoals 

  • nulemissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw
  • schaarste van nutriënten zoals fosfaat
  • microbiële kwaliteit en ontsmetting van giet- en proceswater
  • ontzouting en behandeling van goed uitgangswater
  • toenemende verzilting 

In de workshop gaan aanwezige ondernemers, kennisinstellingen en (semi-)overheden in discussie over de gewenste inzet op deze thema’s. Daarna worden de thema's verder uitgewerkt in (onderzoeks)vragen en follow-up. Als kers op de taart zetten Hans Huis in 't Veld (boegbeeld Topsector Water) en Loek Hermans (boegbeeld Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) in de Aqua Lounge hun handtekening onder de samenwerking tussen de topsectoren. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Deelnemen aan de workshop? Schrijf je hier in. Op dinsdag 21 maart kunt u kiezen uit de thema’s ‘Markvisie Waterschappen’ of ‘Water en Tuinbouw’. Woensdag 22 maart heeft als thema ‘Drinkwater & Communaal Afvalwater’ en op donderdag 23 maart staat ‘Proceswater en industriewater’ centraal.