NWP: Meer impact in
het buitenland

Zuid-Afrika platformbijeenkomst

17/03/2017

Op vrijdag 14 april (10.30 – 13.00 uur) bent u van harte welkom bij de Zuid-Afrika platformbijeenkomst met het thema: ‘G2G meets B2B – Kansen voor de Nederlandse watersector’. Bij deze bijeenkomst zullen we een brug slaan tussen de activiteiten op institutioneel niveau (G2G) en de kansen voor concrete activiteiten van de sector (B2B) in de Zuid-Afrikaanse markt. Tijdens deze bijeenkomst introduceren we verschillende lopende G2G-initiatieven en willen we met u in gesprek om via deze initiatieven de Nederlandse watersector steviger voet aan de grond te geven in Zuid-Afrika.

De ochtend wordt ingeleid door Henk Snoeken, plv. directeur van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Hein van Stokkom, secretaris-directeur Waterschap Brabantse Delta, geeft een presentatie over de Nederlandse ondersteuning bij het Nationaal Waterplan in Zuid-Afrika en de vraag naar Nederlandse expertise in dit verband. Daarop volgt een update over Kingfisher-II: de institutionele versterking van de catchment management agencies (waterschappen) als vliegwiel voor de Nederlandse watersector in Zuid-Afrika. Tot slot geeft Peter Prins een terugkoppeling over de uitkomsten van de scopingmissie gericht op de water-agrofoodnexus in Zuid-Afrika. 

Deze drie presentaties worden gevolgd door een discussie over de kansen die deze G2G-initiatieven bieden om de Nederlandse watersector (u!) beter te positioneren en kansen te vertalen naar business. De bijeenkomst wordt afgesloten met een informele netwerklunch. Deze platform bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met RVO in het kader van het Partners voor Water programma. Meer informatie en aanmelden