NWP: Meer impact in
het buitenland

Bestuur

Het bestuur van NWP vormt een evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van overheden,  kennisinstituten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Iedere deelnemersgroep heeft het recht om een bestuurslid voor te dragen. Daarnaast kan het bestuur in aanvulling daarop maximaal drie bestuursleden benoemen die vanwege hun rol, positie, kennis en ervaring waarde toevoegen aan het bestuur. 

Samenstelling bestuur NWP

Naam Organisatie Deelnemersgroep 
Sybe Schaap   Voorzitter
Jan Huijbers Van den Herik Aannemers en waterbouwers
Cees Brandsen Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving  Centrale Overheid
Peter de Jong Witteveen + Bos Consultants
Hein Pieper Waterschap Rijn en IJssel Decentrale Overheid
Peter Willem Hatenboer   Hatenboer-Water Fabrikanten 
Ron Thiemann Deltares Kennisinstituten
Daniëlle Hirsch Both Ends NGO's
Wim Drossaert Dunea Waterbedrijven
Menno Holterman Nijhuis Industries