NWP: Meer impact in
het buitenland

Publicaties

Het NWP verzorgt zowel nationale als internationale publicaties. Heeft u interesse in een papieren versie van één van onderstaande documenten, neem dan contact op met het NWP via info@nwp.nl

Op onze YouTube pagina vindt u films over de Nederlandse waterexpertise die u kunt gebruiken voor promotie van de Nederlandse watersector.

Publicaties over NWP

Publicaties watersector breed

Water Internationaal

Lees alles over de Nederlandse wateractiviteiten in het buitenland in de Water Internationaal krant en op www.waterinternationaal.nl. Water Internationaal is een initiatief van het Netherlands Water Partnership (NWP) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl), gefinancierd vanuit het programma Partners voor Water dat door beide partijen wordt uitgevoerd.

Internationale campagnes

Water Export Index (WEX)